Zavolajte nám ešte dnes!
Mobil - 0901 708 975

Lokalita


Dunajská

Riviéra

Stavebný projekt Dunajská riviéra sa nachádza v atraktívnej
a dynamicky sa rozvíjajúcej obci Hamuliakovo,
len desať minút od okrajových častí Bratislavy.
Lokalita je dostupná automobilovou a autobusovou dopravou.

Obyvatelia projektu Dunajská riviéra môžuv Hamuliakove,
okrem iného, využívať aj služby plne funkčného zimného štadióna.

 Pozrite si Dunajskú riviéru na väčšej mape