Vybavenie

Nosná konštrukcia - monolitická železobetónová.  Obvodový plášť a priečky murované z tehál, vrátane tepelnej ako aj zvukovej izolácie.

Fasáda je zateplená polystyrénovými doskami o hr. 20 cm. Povrchová úprava fasády, štrukturovaná omietka s okrasnými tehličkami Okná plastové šesťkomorové, vnútorná strana biela, vonkajšia strana antracit, trojsklo.
Vonkajšie parapety antracit, vnútorné parapety biele. Na vonkajších terasách záhradná zámková dlažba, 2 parkovacie miesta a chodník do bytov vydláždené zámkovou dlažbou. Pletivový plot po obvode celej záhradky.

Elektroinštalácia - elektro rozvody, zásuvkový obvod, vypínače a zásuvky bielej farby, rozvody káblovej TV. Samostatný elektrický kotol pre každý byt umiestnený v bytoch, ohrev vody, regulácia, zásobník TÚV. Kúrenie je podlahové elektrické s reguláciou v každej miestnosti Na bočných stranách domu sú vybudované exteriérové jednoramenné, železobetónové schodiská. Valbová strešná konštrukcia realizovaná z drevenných väzníkov Strešná krytina z betónovej škridle.