Holodom

armované základové pásy a základová doska, vnútorná izolácia základovej dosky proti vlhkosti,
obvodové murivo - tehla HELUZ 25 cm, vnútorné priečky – tehla HELUZ 11,5 cm
zatepľovací systém Baumit,
omietky v interiéri Baumit, maľba stien a stropu celého interiéru – biela farba,
strop - betónový systém HELUZ,
krov na bytovom dome - väzníkový– impregnovaný,
krytina na bytovom dome - keramická škridla,
odkvapové rúry – pozinkované farebné,
elektrická kabeláž, predpríprava slaboprúd, predpríprava alarm, predpríprava TV od firmy
PROGRES, predpríprava internet od firmy PROGRES, predpríprava telefón,

príprava na klimatizáciu v priestore obývačky s konzolou na zadnej terase, bleskozvody,
odvetranie miestnosti podľa PD (kúpeľňa, WC),
rozvody vodovodu, kanalizácie vnútorné a vonkajšie,
kompletné elektrické podlahové kúrenie Devi,
termostaty na regulovanie kúrenia v každej obytnej miestnosti samostatne ako aj v kúpeľni a zádverí,
ukončenie elektroinštalácie (zásuvky a vypínače bielej farby),
bojler so zásobníkom na teplú vodu s reguláciou teploty,
potery na podlahu zo šúchaného betónu,
vonkajšia fasáda BAUMIT,
okná 6 komorové 3-sklo,
čiastočne na fasáde použitý obklad z tehličiek,
terasa vzadu-východ z obývačky – zámková dlažba,
odkvapový chodník s odvodom dažďovej vody,
oplotenie celého pozemku 3D pletivovým plotom a vchodová bránka,
sadové úpravy v predzáhradke s výsadbou kríkov a levandulí a pokrytie lámaným kameňom,
na zadnej záhrade - vonkajší vodovodný ventil s vnútorným odvodňovacím ventilom,
zadná terasa zo zámkovej dlažby, vonkajšie osvetlenie terasy, vonkajšia zásuvka na terase, navezená ornica